Sisteme de securitate

Home > Sisteme de securitate

Prezentare

Necesitatea ?i utilitatea sistemelor de securitate în zilele noastre nu se pune la îndoial?.

Societatea nostr? este autorizat? s? proiecteze, s? instaleze ?i s? între?in? sistemele de securitate.

Sistemele de securitate în func?ie de necesit??ile clientului pot avea complexitate diferit? ?i de principiu se compun din: sisteme de alarm?, supraveghere video ?i control acces.

- Sisteme de Alarm? -

Portofoliul nostru de produse con?ine cele mai r?spândite echipamente de detec?ie ?i alarmare atât pentru protec?ia imobilelor cât ?i pentru protec?ia perimetral? a obiectivelor. Beneficiarul poate fi avertizat de o violare a spa?iului protejat nu doar de sirena ci pote primi notific?ri ale sitemului direc pe telefonul mobil.

- Sisteme de supraveghere video -

Aceste sisteme au cunoscut o evolu?ie deosebit? în ultima perioad? astfel încât camerele chiar ?i cele analogice pot oferi o rezolu?ie perstefullHD iar cele cele digitale (IP) tind s? dep??easc? rezoli?ia 4K având pre?urile din ce în ce mai accesibile.

Camerele IP datorit? modului de prelucrare a imaginilor ofer? performan?e superioare camerelor analogice ?i pot fi folosite pentru a îndeplinii sarcini speciale - num?rarea unor categorii de obiecte/persoane ce se deplaseaz? într-un mod predefinit, citirea numerelor de înmatriculare a autoturismelor, alte sarcini specifice ce pot fi implementate direct în camera de supraveghere.

O fun?ie critic? a camerelor de supraveghere este captarea imaginilor în condi?ii de iluminare slab?. La început au fost camere cu luminatoare LED din ce în ce mai evoluate care ?i în condi?ii de iluminare slab? generau o imagine alb/negru, iar de curând au ap?rut camere care în acelea?i condi?ii f?r? luminator pot oferi imagini  color.

Echipamentele de înregistrare ofer? performan?e pe m?sur?, astfel ca vizualizarea imaginilor de la distan?? pe Laptop sau telefon mobil este deja o banalitate.


*** SISTEMELE DE SECURITATE SUNT INUTILE PÂN? ÎN SECUNDA ÎN CARE

FUN?IONAREA LOR ESTE CRITIC? !!! ***

Imagini

Iti oferim oferta optima si accesibila

Consultantii nostri iti trimit propuneri avantajoase si potrivite nevoilor tale